Zawodyň lomaý fitnesi Süýüm däl agramy Chrome Polat Dumbbell

Önümler

Zawodyň lomaý fitnesi Süýüm däl agramy Chrome Polat Dumbbell

Gysga düşündiriş:

Gelip çykan ýeri: Jiangsu, Hytaý

Marka ady: Baopeng

Model belgisi: FHXDXY001

Funksiýa: ARMS

Bölümiň ady: Erkekler

Programma: Muskullary öwretmek, täjirçilik taýdan ulanmak

Agramy: 5-100 LB / 2-60KG / 2.5-70KG

Önümiň ady: Polat dambbell

Top materialy: Polat


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri

Jiangsu, Hytaý

Marka ady

Baopeng

Model belgisi

FHXDXY001

Funksiýa

ARMS

Bölümiň ady

Erkekler

Arza

Muskullary öwretmek, täjirçilik taýdan ulanmak

agramy

5-100 LB / 2-60KG / 2.5-70KG

Haryt ady

Polat dambbell

Top materialy

Polat

Bar material

Garyndy polat

Bukja

Poli halta + karton + agaç gap

Kepillik

2 ýyl

Logotip

OEM hyzmaty

Ulanylyşy

Esasy maşk

MOQ

1 jübüt

Mysal

3-5 gün

Port

Nantong / Şanhaý

Üpjünçilik ukyby

Aýda 3000 tonna / tonna

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary

Poli halta + karton + agaç gap

Şahsy gaplamany özleşdirmegi goldaň

Islendik talap üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

Port

Nantong / Şanhaý

MOQ

2KG / 2.5KG / 5LB

 

Önüm aýratynlyklary

 5-100 LB / 2-60KG / 2.5-70KG-da bolýar

Demir bilen deňeşdirilende, polat guýulýan içki ýadro has güýçli hiline eýe bolup, dambellerimizi has çydamly we ýykylmaga çydamly edýär.

OEM we ODM özleşdirmesi kabul edilýär.

2 ýyla çenli

Poslamaýan polatdan himiki örtükli kiçijik dambbell (4)

Ygtybarly polat dambbelller
Dambbelller hiç hili kebşirlemezden 100% ýokary hilli polatdan ýasalýar, polat çydamly, näzik, yssyz we poslamaýar.Aýna bilen ýalpyldawuk hrom görnüşi, öýde çeper eser duýgusyny berýär.

Süýşmeýän howpsuzlyk dizaýny Dumbbelller
Bu dambbell toplumy, adaty hozlardan has güýçli ýörite ýüplükli düzediş dizaýnyny kabul edýär, adaty dambbellleriň gowşak hozlar sebäpli titremeginden gaça durýar.Tutga ygtybarly, süýşmeýän, pyçakly polat materialdan ýasalýar, bu agyr zatlaryň netijesinde ýüze çykýan el agyrysyny azaldýar we okuwda dowam etdirmäge mümkinçilik berýär.

Köpugurly Dumbbell toplumy
Bu dambbell, myşsalaryňyzy güýçlendirmek bilen elleriňizi, egniňizi, arkaňyzy şekillendirmäge kömek eder.Bu agramdan ugur alyp, bu dambbelller toplumy bedenterbiýe, ýag ýakmak maşklary, esasy fitnes türgenleşigi, gyzgynlyk we başgalar ýaly sportuň dürli görnüşleri üçin amatlydyr.Bu sazlanyp bilinýän dambbell, öýde işlemegi halaýan her bir adam üçin ajaýyp sowgat bolar.

Saklamak aňsat
Ynam bilen satyn alyň!Durmuş sportda ýatyr we her kim ajaýyp bedeniň bolmagyny arzuw edýär.Sport zalyna gitmelidigimiz üçin köplenç maşklary dowam etdirip bilmeris.Bu birmeňzeş dambbell sizi bu aladalardan halas edip biler.Ujypsyzlygy, aňsat saklanmagy we dik durmak ukyby sebäpli gaty amatly.Öý, ofis we sport zallary üçin ajaýyp.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň