CPU ýeňil plastinka konkaw üçburçluk dambbell

Önümler

CPU ýeňil plastinka konkaw üçburçluk dambbell

Gysga düşündiriş:

Gelip çykan ýeri: Jiangsu, Hytaý

Marka ady: Baopeng

Model belgisi: GBASJCY001

Funksiýa: ARMS

Bölümiň ady: Erkekler

Programma: Muskullary öwretmek, täjirçilik taýdan ulanmak

Agramy: 5-100 LB / 2-60KG / 2.5-70KG

Önümiň ady: CPU dumbbell

Top materialy: Döküm demir + PU (Uretan)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri

Jiangsu, Hytaý

Marka ady

Baopeng

Model belgisi

JLPYY001

Funksiýa

ARMS

Bölümiň ady

Erkekler

Arza

Muskullary öwretmek, täjirçilik taýdan ulanmak

agramy

5-100 LB / 2-60KG / 2.5-70KG

Haryt ady

TPU dambbell

Top materialy

Döküm demir + PU (Uretan)

Bar material

Garyndy polat

Bukja

Poli halta + karton + agaç gap

Kepillik

2 ýyl

Logotip

OEM hyzmaty

Ulanylyşy

Esasy maşk

MOQ

1 jübüt

Mysal

3-5 gün

Port

Nantong / Şanhaý

Üpjünçilik ukyby

Aýda 3000 tonna / tonna

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary

Poli halta + karton + agaç gap

Şahsy gaplamany özleşdirmegi goldaň

Islendik talap üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

Port

Nantong / Şanhaý

MOQ

2KG / 2.5KG / 5LB

 

Önüm aýratynlyklary

5-100 LB / 2-60KG / 2.5-70KG-da bolýar

Demir bilen deňeşdirilende, polat guýulýan içki ýadro has güýçli hiline eýe bolup, dambellerimizi has çydamly we ýykylmaga çydamly edýär.

 OEM we ODM özleşdirmesi kabul edilýär.

2 ýyla çenli

CPU Jiuli stilindäki deri däne tegelek kellesi dambbell (1)

ÇYKAN GURULMAK
Baopeng dambbellleri rezin örtük bilen ýasalýar.Öý sport zallary, dambbelller uzak wagtlap ulanmak üçin niýetlenendir we ýakyn ýyllarda agyr ulanyşa çydap biler.

Süýşmeýän tutawaç
Howpsuzlyk we güýç üçin rezin örtük.Tutagyň üstündäki orta çuňňur pyçak, ulanylanda zerur berkligi we howpsuzlygy üpjün edýär we aňsat saklamaga mümkinçilik berýär.-Arym ýalpyldawuk örtük, posa garşy durýan we sport zalynyň bezeginiň üstüni ýetirýän çydamly we täsirli bezegdir.

Boş ýer tygşytlamak
Dambbelller gaty göçme we ýer tygşytlaýjy, sebäbi kiçijik bir ýerde saklanyp we zerur bolanda ulanmak üçin çykarylyp bilner.Olary saklamak we iň az ýer tutmak üçin aýratyn ýer gerek däl, islendik ýerde türgenleşmäge mümkinçilik berýär.

Köpugurly ulanmak
Baopeng dambbellleri, gollaryň egrilerinden başlap, egin basyşlaryna, skatlara we hatda çekişlere çenli dürli maşklar üçin ajaýyp.Dambbellleriň köp taraplylygy olary doly beden maşklary üçin ideal edýär.Her türgenleşigi öz maksadyňyza laýyk görnüşde düzüp bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň