Zawodyň lomaý fitnes zaly Customörite CPU Dumbbells toplumy

Önümler

Zawodyň lomaý fitnes zaly Customörite CPU Dumbbells toplumy

Gysga düşündiriş:

Gelip çykan ýeri: Jiangsu, Hytaý

Marka ady: Baopeng

Model belgisi: LCY001

Funksiýa: ARMS

Bölümiň ady: Erkekler

Programma: Muskullary öwretmek, täjirçilik taýdan ulanmak

Agramy: 5-100 LB / 2-60KG / 2.5-70KG

Önümiň ady: TPU dambbell

Top materialy: Döküm demir + PU (Uretan)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri

Jiangsu, Hytaý

Marka ady

Baopeng

Model belgisi

LCY001

Funksiýa

ARMS

Bölümiň ady

Erkekler

Arza

Muskullary öwretmek, täjirçilik taýdan ulanmak

agramy

5-100 LB / 2-60KG / 2.5-70KG

Haryt ady

TPU dambbell

Top materialy

Döküm demir + PU (Uretan)

Bar material

Garyndy polat

Bukja

Poli halta + karton + agaç gap

Kepillik

2 ýyl

Logotip

OEM hyzmaty

Ulanylyşy

Esasy maşk

MOQ

1 jübüt

Mysal

3-5 gün

Port

Nantong / Şanhaý

Üpjünçilik ukyby

Aýda 3000 tonna / tonna

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary

Poli halta + karton + agaç gap

Şahsy gaplamany özleşdirmegi goldaň

Islendik talap üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

Port

Nantong / Şanhaý

MOQ

2KG / 2.5KG / 5LB

Önüm aýratynlyklary

5-100 LB / 2-60KG / 2.5-70KG-da bolýar.

Demir bilen deňeşdirilende, polat guýulýan içki ýadro has güýçli hiline eýe bolup, dambellerimizi has çydamly we ýykylmaga çydamly edýär.

OEM we ODM özleşdirmesi kabul edilýär.

2 ýyla çenli

Life Fitness CPU Dumbbell (5)

Birnäçe wezipe
Dambbelller, tutuş bedenimizdäki dürli myşsa toparlarynyň maşklaryny öz içine alýan dürli görnüşli okuw usullaryny hödürleýär.Ellerden, döşden arka, aýaklara we hatda esasy myşsalara deňagramly we güýçli myşsa çyzyklaryny emele getirmek üçin dambbellleri ulanyp bilersiňiz.

Custöriteleşdirilen agram:
Zawodyň gönüden-göni satuwy, düzülip bilinýän agram, ýüküňizi şahsy ukybyňyza we okuw maksatlaryňyza görä çeýe sazlamaga mümkinçilik berýär.Myşsalaryňyzy has güýçlendirmek we güýç we myşsanyň yzygiderli ösmegine kömek etmek üçin agram meselesini kem-kemden ýokarlandyryň.

Hünär ussatlygy
Dambbelllerimiz ýokary hilli materiallar we ajaýyp ussatlyk bilen öndürilip, olaryň ömürboýy berk we çydamly bolmagyny üpjün edýär.Ergonomiki tutawajyň dizaýny we süýşmeýän ýerüsti bejergisi, okuw wagtynda has gowy tutma we durnuklylyk berýär.

Göçme we amatly
Dambbelliň ykjam dizaýny götermegi aňsatlaşdyrýar, öýde, ofisde ýa-da sport zalynda bolsun, islän wagtyňyz we islendik ýerde türgenleşip bilersiňiz.Wagt we ýer çäklendirmeleri ýok, islän wagtyňyz saglyk we bedenterbiýe bilen meşgullanyp bilersiňiz.

Dürli derejelere uýgunlaşýar
Başlaýan ýa-da tejribeli türgen bolsaňyzam, dambbelller islegleriňizi kanagatlandyryp biler.Çekeleşmegi we gowulaşmagy dowam etdirmek üçin şahsy ukybyňyza we okuw meýilnamaňyza laýyklykda size laýyk gelýän agramy we okuw güýjüni saýlap bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň