asdas

Habarlar

 • Fitnes: Degişli dambbellleri saýlamak zerurdyr

  Şekillendiriş ýolunda fitnes gözlemekde dambbell, şübhesiz, zerur enjamdyr.Dogry dambel saýlamak diňe bir ideal fitnes effektini gazanmaga kömek etmän, gereksiz sport şikeslerinden hem saklanyp biler.Ilki bilen fitnesimizi kesgitlemeli ...
  Koprak oka
 • Açmak üçin degişli dambbeli nädip saýlamaly?

  Dambbelller, horlanmak ýolundaky höwesjeňleriň arasynda meşhur fitnes enjamy, sebäbi olar diňe bir tonlanan bedeni heýkeltaraş etmek bilen çäklenmän, myşsalaryň güýjüni we çydamlylygyny ýokarlandyrýar.Şeýle-de bolsa, dogry dambel saýlamak möhüm meseledir.Ilki bilen ...
  Koprak oka
 • Aýallaryň dambelini saýlanyňyzda, göz öňünde tutmaly birnäçe möhüm faktor bar

  Aýallaryň dambelini saýlanyňyzda, göz öňünde tutmaly birnäçe möhüm faktor bar

  Agramy saýlamak: Dambbellleriň agramyny saýlamak gaty möhümdir we adamyň fiziki güýjüne, maşk maksadyna we fiziki ýagdaýyna görä kesgitlenmeli.Dambbelller bilen ýaňy habarlaşyp başlaýan aýallar üçin has ýeňil saýlamak maslahat berilýär ...
  Koprak oka
 • Myşsa gurmak türgenleşigi üçin dogry dambbeli nädip saýlamaly?

  Myşsa gurmak türgenleşigi üçin dogry dambbeli nädip saýlamaly?

  Agramy saýlamak: Myşsalary gurmagyň açary myşsalara ýeterlik gyjyndyrma ulanmakdyr, şonuň üçin dambbellleriň agramyny saýlamak möhümdir.Umuman alanyňda, myşsalaryň ösmegine kömek edýän toplumda 8-12 gezek gaýtalamagy tamamlamak üçin agram ýeterlik bolmaly.Şeýle-de bolsa, ...
  Koprak oka
 • Dogry çäýnek saýlamakda möhüm faktorlar

  Dogry çäýnek saýlamakda möhüm faktorlar

  Dogry çäýnek saýlamak, bu köpugurly fitnes guralyny gündelik maşk işlerine goşmak isleýän adamlar üçin möhümdir.Elýeterli wariantlaryň dürlüligi bilen, esasy faktorlara düşünmek, adamlara saýlananda habarly karar bermäge kömek edip biler ...
  Koprak oka
 • Hytaýyň fitnes pudagynda dambbellleriň meşhurlygy

  Hytaýyň fitnes pudagynda dambbellleriň meşhurlygy

  Soňky ýyllarda Hytaýyň fitnes pudagynda dambbellleriň meşhurlygy ep-esli ýokarlandy.Bu tendensiýa, tutuş ýurt boýunça fitnes höwesjeňleriniň we hünärmenleriniň arasynda dambbelllere islegiň artmagyna sebäp bolan birnäçe möhüm faktor bilen baglanyşykly bolup biler.Biri ...
  Koprak oka
 • Netijeli maşklar üçin dogry dambbellleri saýlaň

  Netijeli maşklar üçin dogry dambbellleri saýlaň

  Güýç we çydamlylyk gurmak meselesine gezek gelende, üstünlikli fitnes programmasy üçin dogry dambbellleri saýlamak möhümdir.Bazarda dambbellleriň köp görnüşi bar we türgenleşigiň netijelerini has köpeltmek üçin dogry birini saýlamak gaty möhümdir.Agram agyrlygyndan ...
  Koprak oka
 • Fitnesde we saglygy goraýyşda dambbellleriň meşhurlygy

  Fitnesde we saglygy goraýyşda dambbellleriň meşhurlygy

  Dambbellleriň fitnesde ulanylmagy ep-esli ösüşi başdan geçirdi, köp adam bu köpugurly we täsirli maşk gurallaryny saýlady.Dambbellleriň täze meşhurlygy, köp taraplylygy, elýeterliligi we ... ýaly dürli faktorlara bagly bolup biler.
  Koprak oka
 • Fitnes enjamlary pudagy 2024-nji ýylda ýokary ösüşe eýe bolar diýlip garaşylýar

  Fitnes enjamlary pudagy 2024-nji ýylda ýokary ösüşe eýe bolar diýlip garaşylýar

  Dünýä saglygy we saglygy ileri tutmagy dowam etdirýärkä, fitnes enjamlary pudagy 2024-nji ýylda ep-esli ösüşe eýe bolar diýlip garaşylýar. Sarp edijileriň yzygiderli bedenterbiýe işjeňliginiň ähmiýeti we şahsylaşdyrylan öý fitnes çözgütlerine ünsi artdyrmak bilen, industr ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3