Biz hakda

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Nantong Baopeng Fitness Equipment Technology Co., Ltd. esasan dambbell, barbell, çäýnek jaňlary we goşmaça önümleri gözlemek we ösdürmek bilen meşgullanýar.Elmydama "daşky gurşawy goramak, ussatlyk, gözellik we amatlylyk" önümiň kalbynyň iň soňky gözlegi hökmünde kabul edýäris.

Baopeng-de akylly dambbellleriň, uniwersal dambbellleriň, barbellleriň, çäýnek jaňlarynyň we esbaplarynyň doly we gabat gelýän akylly önümçilik liniýalary bar.Baopeng, 600-den gowrak işgäri bolan adam resurslaryny, önüm gözlegleri we ösüş, gözegçilik we synag, bazar işi we beýleki bölümleri döretdi.50yllyk önümçilik kuwwaty 50,000 tonnadan gowrak we ýyllyk önüm bahasy 500 million ýuandan gowrak bolan Baopeng, 70-den gowrak amaly we daşky patentleri we innowasiýa oýlap tapyşlary bar.Şeýle hem, ISO hil ulgamyny, CE, AAA we beýleki şahadatnamalary aldyk. Galyndy müşderiniň çyzgysyna görä açylyp bilner, hili durnukly we eltip bermek wagtynda we içerde we daşary ýurtlarda giň satuw bazaryna eýe boldy.

2011-nji ýyl

Guruň

50000

Ualyllyk mümkinçilik

500million

Ualyllyk çykyş bahasy

600

Işgärler

70

Patent oýlap tapyşlary

Köp ýyllaryň dowamynda Baopeng müşderilere ynanmak we ussatlygyň hili bilen bazary gazanmak üçin işewürlik pelsepesine hemişe eýerdi.Häzirki wagtda Şuhua, Inez, Amerikanyň Birleşen Ştatlary PELOTON, INTEK, ROUGE, REP boldy.UK JORDON we beýleki 40-dan gowrak içerki we daşary ýurtly meşhur söwda markalary, önümler dünýäniň 60-dan gowrak ýurduny we sebitini öz içine alýar we birnäçe gezek ýörite önümler üçin Olimpiýa oýunlary hökmünde bellendi.

Dünýädäki adaty marka fitnes enjamlaryny iň oňat üpjün edijilerden biri hökmünde biz gowy abraý gazandyk.Dambbellleriň görnüşinden başlap, sport zalynda ulanmaly iň oňat materiallara çenli iň oňat çözgütleri berip bileris.Bir gezeklik ýokary derejeli gümrük hyzmaty bilen, size zerur bolan ähli zerurlyklary alarys.

Size hyzmat etmäge taýyn satuw toparymyz bilen habarlaşyp bilersiňiz.

pexels-pixabay-416717