Zawodyň lomaý fitnes içerki 12 gapdal lazer CPU Dumbbells toplumy

Önümler

Zawodyň lomaý fitnes içerki 12 gapdal lazer CPU Dumbbells toplumy

Gysga düşündiriş:

Gelip çykan ýeri: Jiangsu, Hytaý

Marka ady: Baopeng

Model belgisi: NBCY001

Funksiýa: ARMS

Bölümiň ady: Erkekler

Programma: Muskullary öwretmek, täjirçilik taýdan ulanmak

Agramy: 5-100 LB / 2-60KG / 2.5-70KG

Önümiň ady: TPU dambbell

Top materialy: Döküm demir + PU (Uretan)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri

Jiangsu, Hytaý

Marka ady

Baopeng

Model belgisi

NBCY001

Funksiýa

ARMS

Bölümiň ady

Erkekler

Arza

Muskullary öwretmek, täjirçilik taýdan ulanmak

agramy

5-100 LB / 2-60KG / 2.5-70KG

Haryt ady

TPU dambbell

Top materialy

Döküm demir + PU (Uretan)

Bar material

Garyndy polat

Bukja

Poli halta + karton + agaç gap

Kepillik

2 ýyl

Logotip

OEM hyzmaty

Ulanylyşy

Esasy maşk

MOQ

1 jübüt

Mysal

3-5 gün

Port

Nantong / Şanhaý

Üpjünçilik ukyby

Aýda 3000 tonna / tonna

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary

Poli halta + karton + agaç gap

Şahsy gaplamany özleşdirmegi goldaň

Islendik talap üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

Port

Nantong / Şanhaý

MOQ

2KG / 2.5KG / 5LB

Önüm aýratynlyklary

5-100 LB / 2-60KG / 2.5-70KG-da bolýar.

Demir bilen deňeşdirilende, polat guýulýan içki ýadro has güýçli hiline eýe bolup, dambellerimizi has çydamly we ýykylmaga çydamly edýär.

OEM we ODM özleşdirmesi kabul edilýär.

2 ýyla çenli

CPU lazer TAG-yň içinde on iki tarap dambbell (5)

Köpugurly ulanmak
Netijeli garşylyk okuwy üçin döredilen premium dambbelllerimiz bilen fitnes düzgüniňizi ýokarlandyryň.Elleriňizi, arkaňyzy, döşüňizi, ýadrosyňyzy we aýaklaryňyzy aňsatlyk bilen şekillendirýär we güýçlendirýär.Dambbelllerimiz bilen ýokary hilli we ygtybarlylygy başdan geçiriň

Material
Dambbelllerimizde neopren örtügi bilen örtülen gaty demir ýadro bar.Bu ýokary gurluşyk berkligi kepillendirýär we güýçli türgenleşiklerde-de döwülmeginiň ýa-da egilmeginiň öňüni alýar.Şeýle hem, neopren örtügi ýokary elastik bolup, ýakymsyz yssyz uzak wagtlap işleýär.

Önüm dizaýny
Agramy bilen hoşlaşyň!Dambbelllerimiziň ýerinde galmagyny we agdarylmagyny üpjün edýän tegelek görnüşe eýe.Bu ammary şemal öwüsýär we türgenleşik meýdançany tertipli we tertipli saklaýar.Neopren tutawajy, gözegçiligiňizi güýçlendirip, süýşmek howpuny azaldyp, amatly we ygtybarly tutmagy üpjün edýär.

Ulanyşdan kanagatlanmak
Köpugurlylyk üçin niýetlenen, dambbelllerimiz, tutuş ýurt boýunça sport zaly höwesjeňleriniň iň esasy saýlawydyr.Belli bir myşsa toparlaryny ýa-da doly beden maşklaryny nyşana alýarsyňyzmy, dambbelllerimiz ajaýyp netijeleri berýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň