CPU Jiuli deri nagşy sekizburç dambbell

Önümler

CPU Jiuli deri nagşy sekizburç dambbell

Gysga düşündiriş:

Gelip çykan ýeri: Jiangsu, Hytaý

Marka ady: Baopeng

Model belgisi: JLPBY001

Funksiýa: ARMS

Bölümiň ady: Erkekler

Programma: Muskullary öwretmek, täjirçilik taýdan ulanmak

Agramy: 5-100 LB / 2-60KG / 2.5-70KG

Önümiň ady: TPU dambbell

Top materialy: Döküm demir + PU (Uretan)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri

Jiangsu, Hytaý

Marka ady

Baopeng

Model belgisi

JLPBY001

Funksiýa

ARMS

Bölümiň ady

Erkekler

Arza

Muskullary öwretmek, täjirçilik taýdan ulanmak

agramy

5-100 LB / 2-60KG / 2.5-70KG

Haryt ady

TPU dambbell

Top materialy

Döküm demir + PU (Uretan)

Bar material

Garyndy polat

Bukja

Poli halta + karton + agaç gap

Kepillik

2 ýyl

Logotip

OEM hyzmaty

Ulanylyşy

Esasy maşk

MOQ

1 jübüt

Mysal

3-5 gün

Port

Nantong / Şanhaý

Üpjünçilik ukyby

Aýda 3000 tonna / tonna

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary

Poli halta + karton + agaç gap

Şahsy gaplamany özleşdirmegi goldaň

Islendik talap üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

Port

Nantong / Şanhaý

MOQ

2KG / 2.5KG / 5LB

Önüm aýratynlyklary

5-100 LB / 2-60KG / 2.5-70KG-da bolýar.

Demir bilen deňeşdirilende, polat guýulýan içki ýadro has güýçli hiline eýe bolup, dambellerimizi has çydamly we ýykylmaga çydamly edýär.

OEM we ODM özleşdirmesi kabul edilýär.

2 ýyla çenli

CPU Jiuli deri nagşy sekizburç dambbell (3)

Agyr atletika syýahatyňyzy başlaň
Neopren bilen örtülen sazlanylýan Dambbell agramy Barbell agram jübüti, gündelik durmuşyňyza fitnesi goşmagyň ajaýyp usulydyr.Dumbbell el agramlary dürli agyr atletika, buruşlar, pressler we uzalmalar, pressler, döş çybyklary, bicep bükülmeler, agyr öýkenler we başgalar üçin ulanylyp bilner, ýa-da häzirki ylgaw we ýöriş, kardio In maşk tertibi, umumy maşk, fiziki bejergi ýa-da ýoga amaly.

Neopren guýulýan demir dambbelller
Agyr Dambbell agram toplumy Barbell toplumy ýokary derejeli çoýun demirden ýasalyp, rahatlyk we howpsuzlyk üçin neopren bilen örtülendir, öý sport zallary pollary goramaga we maşk edende has gowy saklamaga kömek edýär.Öýde barbell türgenleşikleri üçin hiç bir sport zalynda agyr atletika dambbellleri ajaýyp däl, dambbell toplumy derlenende elleriňizi süýşmekden saklaýar.Dambbell toplumy, islendik gara we gyzyl öý sport zalyna gaty zerur pop hödürlär.

Sekizburç dizaýn
Dumbbell agramy rezin örtükli demir demir sekizburçly Dumbbell jübüti, dambbellleriň ýere gaçmagynyň öňüni alýar.Dumbbell toplumlary agramy bilen kodlanan reňkde, eger dambbell toplumyna eýe bolsaňyz, uçlary bellikli bolsa, haýsy agramy almalydygyny bir göz bilen aýdyp bilersiňiz, öý sport zalyňyz üçin dogry agram gözlemek üçin wagtyňyzy tygşytlaýar.Dambbell göteriji agram toplumy gaty az ýer tutýar we öýde, sport zalynda ýa-da ofisde islendik ýere ýerleşdirilip bilner.

Dogry dambbellleri saýlamak
Islendik maşk programmasy bilen ulanylanda, gaty çydamly dambbelller, islendik güýç öwrediş işine iň oňat goşundydyr.Dürli agramlar bar.Belli bir myşsa toparlaryny nyşana almak ýa-da doly beden maşklary üçin güýç öwretmek üçin dürli agramly dambbelllerden saýlaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň